پورتال اداره اطلاع رساني و روابط عمومي اداره كل استان اردبيل
اخبار مهم:
اطلاعیه

در اجرای بخشنامه شماره 710/12 - 95/8/2 معاونت محترم توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت متبوع ، اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل در نظر دارد برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مناطق محروم و کمتر توسعه یافته خود در بخش پرورشي و فرهنگي در سال تحصیلی 96-95 تعدادی از روحانيون دارای مدرك تحصيلي سطح دو حوزه را با عنوان روحاني وظیفه جذب نماید.

لذا شیوه نامه نحوه جذب برای سال تحصیلی جاري به انضمام نمون فرم تعهد نامه ، فرم درخواست ثبت نام و امتیاز بندی ، فرم شماره 3 ( لیست ثبت مشخصات مشمولین به ترتيب امتیاز فضلی ) ، فرم گزینش و جدول سهمیه تخصیصی در فایل ضمیمه قابل دانلود می باشد.

فایل ضمیمه

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه